Dịch vụ tư vấn hỗ trợ các thủ tục pháp lý trước và trong giai đoạn đầu tư

Với đội ngũ nhạn sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay An Dương đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành kế toán và dịch thuật.

– Dịch vụ dịch thuật, dịch văn bản, hợp đồng.

– Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trước và trong giai đoạn đầu tư

– Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên kế toán, hướng dẫn tập hợp chứng từ và lập chứng từ ban đầu

-Xây dựng và đăng ký nội quy lao động, hệ thống thang bảng lương

– Dịch vụ tư vấn hợp đồng, các lấy tờ pháp lý

– Làm thủ tục vay trung hạn và dài hạn với ngân hàng nhà nước đối với khoản vay nước ngoài

– Làm thủ tục cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài

– Cung cấp các văn bạn pháp quy liên quan tới thuế và kế toán